czech english deusch

Certifikace

Dle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí ( 2006/95/ES; 73/23/EHS do 16.1.2007) dodáváme k našim výrobkům tyto doklady: